FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Przedsiębiorco działający w Tychach i woj. śląskim!
PDF Drukuj Email

 

Skorzystaj z szansy na dotację, pożyczkę unijną lub

inne korzystne  dofinansowanie!

Wielu już skorzystało - skorzystaj i Ty!

 

Możliwości finansowania  projektów przedstawiono poniżej:

W Tychach dotację na Firmę można pozyskać w ramach projektów prowadzonych wspólnie przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową  Tychy i Urząd Pracy w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabory: kwiecień - maj 2013 r.

Szczegóły:

http://fns.izba.tychy.pl/

Fundusz Górnośląski S.A.

Program „Rozpocznij działalność – Pożyczymy Ci sukcesu”, przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Nabór: 25 kwietnia – 17 maja

Szczegóły:

http://www.fundusz-silesia.pl/pl/Page/Show/64,2,Rozpocznij-dzialalnosc-PoZyczymy-Ci-sukcesu

Pożyczki udzielane przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy, które są częścią systemu wsparcia MSP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MSP i są współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Szczegóły:

http://www.fundusz-silesia.pl/pl/Page/Show/10,2,Dla-przedsiebiorcow-absolwentow-i-bezrobotnych

Śląski Fundusz Pożyczkowy

Szczegóły: 

http://www.fundusz-silesia.pl/pl/Page/Show/12,2,Slaski-Fundusz-Pozyczkowy

Regionalny Fundusz Pożyczkowy utworzony w ramach Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Program ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”.

Szczegóły:

http://www.fundusz-silesia.pl/pl/Page/Show/9,2,Dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow

GARR

Fundusz Pożyczkowy na finansowanie inwestycji realizowanych przez Mikro i Małe Przedsiębiorstwa

Komponent IV c

Szczegóły:

http://www.garr.pl/?p=/menu/005_oferta_dla_przedsiebiorcow/k_05/020 

Fundusz Pożyczkowy na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Komponent VII

Szczegóły: 

http://www.garr.pl/?p=/menu/005_oferta_dla_przedsiebiorcow/k_05/050

GAPP

Unijne pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw na realizację inwestycji i rozwój firmy

 Szczegóły: 

https://gapp.pl/index.php?page=kolejna&hl=pl

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska

1. „PROFIT - linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw"

2. „PROFIT-BIS – linia pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

- współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegóły:

http://www.rarinwestor.pl/pl-pl/po%c5%bcyczkidlafirm/profitliniapo%c5%bcyczek.aspx

http://www.rarinwestor.pl/pl-pl/po%c5%bcyczkidlafirm/profitbisliniapo%c5%bcyczek.aspx 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Gospodarka odpadami

Zadania z zakresu gospodarki odpadami obejmują inwestycje mające na celu minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, rewitalizację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz zadania związane z rolnictwem ekologicznym.

Nabór 1 lipca – 30 września 2013 lub ciągły

Szczegóły:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/gospodarka-odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działanie .5.4. Efektywne wykorzystanie energii

Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w   przedsiębiorstwach

Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Szczegóły:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

W ramach Działania 8.1 PO IG przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

W ramach Działania 8.2 PO IG przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

Terminy naborów:

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

II runda

Data ogłoszenia konkursu

18 kwietnia 2013 r.     

Data rozpoczęcia naboru

6 maja 2013 r.

Termin ukończenia naboru

17 maja 2013 r.

III runda

Data ogłoszenia konkursu

24 czerwca 2013 r.     

Data rozpoczęcia naboru

8 lipca 2013 r.

Termin ukończenia naboru

19 lipca 2013 r.

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

II runda

Data ogłoszenia konkursu

3  czerwca 2013 r.      

Data rozpoczęcia naboru

17 czerwca 2013 r.

Termin ukończenia naboru

28 czerwca 2013 r.

Szczegóły:

http://poig.parp.gov.pl/index/index/744

http://poig.parp.gov.pl/index/index/747

PROW

312 "Tworzenie i rozwój mikro - przedsiębiorstw"

 Szczegóły:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-rozpocznie-sie-w-marcu-1.html

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsibiorstw.html

Istotne dotacje takie jak kredyt technologiczny, RPO WSL czy POIŚ nie będą w najbliższym czasie dostępne. Jednak w przypadku pojawienia się kolejnych naborów niezwłocznie Państwa poinformujemy o szczegółach.

W przypadku korzystania z przedstawionych wyżej źródeł kredytowania, istnieje możliwość skorzystania z funduszy poręczeniowych, które przykładowo zaproponowano poniżej.

Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Są to np.:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Szczegóły:

https://rfp.pl/s,9.htm

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Szczegóły:

http://www.fpkj.pl/

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.

Szczegóły:

http://www.bfpk.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=3

 Warto rozważyć także inne formy dofinansowania np. leasing    dający wiele korzyści podatkowych

W  przypadku nie spełnienia warunków dla powyższych  źródeł dofinansowania możliwe jest przygotowanie dokumentacji dla innych

Pamiętaj: Twój ruch, Twój biznes, Twoja szansa

Nie zmarnuj  szansy na rozwój i unowocześnienie swojej Firmy !

Dowiedz się więcej!

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 
PRZEDSIĘBIORCO OTRZYMAŁEŚ DOTACJE I CO DALEJ?
PDF Drukuj Email

 

Możesz poświęcić swój cenny czas na rozwój  i funkcjonowanie biznesu, a my zajmiemy się obsługą otrzymanej przez Ciebie dotacji:

 

W zakres świadczonej przez nas usługi dotyczącej obsługi dotacji  wchodzi:

Etap I.  Monitoring Inwestycyjny Projektu Unijnego

Etap II. Rozliczenie unijnego projektu

Etap III. Usługi dodatkowe, w tym asysta w czasie kontroli oraz audyty w okresie trwałości

 

Korzyści ze współpracy z nami:

·        wsparcie merytoryczne dostarczane na każdym etapie aż po końcowe rozliczenie,

·       bieżący monitoring zmian wprowadzanych przez urzędników w dokumentach unijnych,

·        przeniesienie na podmiot zewnętrzny unijnej biurokracji,

·        czas poświęcony na projekt po stronie Klienta zostaje ograniczony do minimum,

·        dzięki doświadczeniu jesteśmy w stanie przewidzieć procedury wniosków i wiemy jak pokierować projektem w sytuacjach awaryjnych,

·        sugerujemy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania.

 

Zapraszamy do współpracy!